Ontwerp in uitvoering

De Groene Stap heeft ruime ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van tuinen en buitenruimten. Doorgaans volgt na overleg (en soms een schets met wat kernwoorden) direct al een eerste maai-, snoei- en uitzetsessie. Met deze sessie wordt de flexibele basis gelegd voor de te ontwikkelen ‘nieuwe’ plek. Binnen een, vooraf of in het proces te bepalen kader (budget, tijdspad), kan zo zeer subtiel rekening gehouden worden met zo veel mogelijk aspecten. Deze ‘vrije’ wijze van ontwerpen waarbij het gedetailleerd uitwerken van een ontwerp op papier meestal niet nodig is,  vraagt om enig vertrouwen van de opdrachtgever, maar leidt doorgaans tot een verrassend natuurrijk stukje landschap waarin u uw wensen subtiel en functioneel ingepast terug zult vinden!


Klik hier voor het filmpje: “Ecologisch maaien”: http://youtu.be/44wbv07XRPk Klik hier voor het filmpje “Construction Sphinxpark”: http://youtu.be/70J6c5aznXs